Perisian pengaturcaraan - APLIKASI PERISIAN

Pengaturcaraan perisian Senarai Kemahiran

2. MENGENAL PERISIAN KOMPUTER

Pengaturcaraan perisian Pengaturcaraan

Pengaturcaraan

Pengaturcaraan perisian 2. MENGENAL

Pengaturcaraan

Pengaturcaraan perisian Senarai Kemahiran

Pengaturcaraan perisian PENGATURCARAAN

Pengaturcaraan

Pengaturcaraan perisian Perisian Dan

Pengaturcaraan perisian Mengenali fitur

Pengaturcaraan perisian Fitur antara

2. MENGENAL PERISIAN KOMPUTER

Pengaturcaraan perisian Perkakasan Untuk

Malaysia & Wawasan 2020: Kepentingan Pengaturcaraan

Pengaturcaraan perisian UNIT 3:PENGHASILAN

Bahasa Pengaturcaraan: Bahagian 1

Malaysia & Wawasan 2020: Kepentingan Pengaturcaraan

Contohnya ialah FORTRAN, COCOL, BASIC, Turbo Pascal, C, C++ dan Ada.

  • Ini adalah berbeza dengan pengaturcaraan modular yang sedia ada yang telah berkuasa selama bertahun-tahun yang memberi tumpuan kepada fungsi modul, dan bukannya khusus data, tetapi sama-sama diberikan untuk digunakan semula kod, dan unit sendiri yang mencukupi yang boleh digunakan semula logik pengaturcaraan, membolehkan kerjasama melalui penggunaan modul yang berkaitan subrutin.

  • Ia direka untuk memiliki "paparan dan nuansa" dari bahasa C + +, tetapi lebih mudah daripada C + + dan melaksanakan model pengaturcaraan berorientasikan objek.
2022 ethereum-transaction-toy.tokenmarket.net