Ekehadiran - eKehadiran

Ekehadiran APDM Kehadiran

Ekehadiran APDM Login

Ekehadiran Sistem Analisis

Ekehadiran Login APDM

Ekehadiran eKehadiran

Ekehadiran eKEHADIRAN

Ekehadiran APDM eKEHADIRAN

Ekehadiran eKEHADIRAN

Ekehadiran APDM Login

Ekehadiran Login APDM:

Login APDM

Anda boleh ikuti langakah dibawah jika hendak kemaskini maklumat 1.

  • Sistem ini boleh diakses terus melalui pautan Sila rujuk panduan penggunaan di bawah: Panduan Penggunaan 1.

  • Kemudian, anda pilih tarikh untuk merekod kehadiran murid.

APDM KPM Login : Aplikasi Pangkalan Data Murid Online

Info Grafik Tatacara memadam murid 11.

  • Apa Itu Aplikasi Pangkalan Data Murid? Manakala, kata laluan ialah Default password yang diberikan oleh sistem kepada Admin yang dilantik sekolah.

  • Mereka yang akan mengendalikan data murid dan sekolah masing-masing.




2022 ethereum-transaction-toy.tokenmarket.net